Latest

Ridalfex

Thuốc Ridalfex là gì ? Thuốc Ridalfex (Thành phần: Fexofenadine) là một thuốc kháng histamin. Nó được sử dụng để làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm mũi dị ứng
Read More

Fexon

Thuốc Fexon là gì ? Thuốc Fexon (Thành phần: Fexofenadine) là một thuốc kháng histamin. Nó được sử dụng để làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm mũi dị ứng
Read More

Fexihist

Thuốc Fexihist là gì ? Thuốc Fexihist (Thành phần: Fexofenadine) là một thuốc kháng histamin. Nó được sử dụng để làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm mũi dị ứng
Read More

Alerday-120 Tablets

Thuốc Alerday-120 Tablets là gì ? Thuốc Alerday-120 Tablets (Thành phần: Fexofenadine) là một thuốc kháng histamin. Nó được sử dụng để làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm mũi
Read More

Fexalar

Thuốc Fexalar là gì ? Thuốc Fexalar (Thành phần: Fexofenadine) là một thuốc kháng histamin. Nó được sử dụng để làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm mũi dị ứng
Read More

Fanozo

Thuốc Fanozo là gì ? Thuốc Fanozo (Thành phần: Fexofenadine) là một thuốc kháng histamin. Nó được sử dụng để làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm mũi dị ứng
Read More

Allerphast

Thuốc Allerphast là gì ? Thuốc Allerphast (Thành phần: Fexofenadine) là một thuốc kháng histamin. Nó được sử dụng để làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm mũi dị ứng
Read More