Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Month: October 2016

Vancocef Inj

Thuốc Vancocef Inj là gì ? Thuốc Vancocef Inj ( Thành phần: Vancocef Injycin viên uống đường miệng) được sử dụng để điều trị tiêu chảy do Clostridium difficile có liên quan
Read More

Oscamicin

Thuốc Oscamicin là gì ? Thuốc Oscamicin ( Thành phần: Oscamicinycin viên uống đường miệng) được sử dụng để điều trị tiêu chảy do Clostridium difficile có liên quan (cũng được gọi
Read More

Acilis

Thuốc Acilis là gì ? Thuốc Acilis (Thành phần: Tadalafil) được sử dụng để điều trị những người có rối loạn chức năng cương dương (còn gọi là bất
Read More

Euvilis

Thuốc Euvilis là gì ? Thuốc Euvilis (Thành phần: Tadalafil) được sử dụng để điều trị những người có rối loạn chức năng cương dương (còn gọi là bất
Read More

Ikolis

Thuốc Ikolis là gì ? Thuốc Ikolis (Thành phần: Tadalafil) được sử dụng để điều trị những người có rối loạn chức năng cương dương (còn gọi là bất
Read More

Lovemore

Thuốc Lovemore là gì ? Thuốc Lovemore (Thành phần: Tadalafil) được sử dụng để điều trị những người có rối loạn chức năng cương dương (còn gọi là bất
Read More

Meyerclas

Thuốc Meyerclas là gì ? Thuốc Meyerclas (Thành phần: Tadalafil) được sử dụng để điều trị những người có rối loạn chức năng cương dương (còn gọi là bất
Read More

Synalis

Thuốc Synalis là gì ? Thuốc Synalis (Thành phần: Tadalafil) được sử dụng để điều trị những người có rối loạn chức năng cương dương (còn gọi là bất
Read More

McLafil

Thuốc McLafil là gì ? Thuốc McLafil (Thành phần: Tadalafil) được sử dụng để điều trị những người có rối loạn chức năng cương dương (còn gọi là bất
Read More