Category: Tra cứu bệnh

Glizacid

Thuốc Glizacid là gì ? Thuốc Glizacid (Thành phần: Gliclazide) hoạt động bằng cách tăng lượng insulin mà tuyến tụy sản xuất. Glizacid có thể được tự mình hoặc cùng với
Read More

Staclazide

Thuốc Staclazide là gì ? Thuốc Staclazide (Thành phần: Gliclazide) hoạt động bằng cách tăng lượng insulin mà tuyến tụy sản xuất. Staclazide có thể được tự mình hoặc cùng với
Read More

Si rô Opelodil

Thuốc Si rô Opelodil là gì ? Thuốc Si rô Opelodil (Thành phần: Loratadine) là thuốc kháng histamin làm giảm tác dụng của histamine hóa chất tự nhiên trong cơ thể. Histamine
Read More