Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Fodipir và dephosphorylated phái sinh dipyridoxyl ethyldiamine của nó có liên quan đến mangafodipircytoprotection qua trung gian chống lại các tế bào chết 7β-hydroxycholesterol gây ra

Fodipir và dephosphorylated phái sinh dipyridoxyl ethyldiamine của nó có liên quan đến Mangafodipir cytoprotection qua trung gian chống lại các tế bào chết 7β-hydroxycholesterol gây ra

Trừu tượng

MỤC TIÊU:

Mangafodipir gây sức tác dụng dược lý, bao gồm cả thư giãn mạch máu và bảo vệ chống lại sự oxy hóa và gây chết tế bào theo oxysterols. Ngoài ra, mangafodipir đã được đề xuất cho hình ảnh tim mạch. Các chất chuyển hóa chính của mangafodipir , mangan dipyridoxyl ethyldiamine (MnPLED) và thành phần dipyridoxyl diphosphate (Dp-dp) của nó còn được gọi là fodipir, là hoạt tính dược lý. Tuy nhiên, dù chúng tác oxysterol gây độc tế bào hiện vẫn chưa biết. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sẽ xem xét xem các mangafodipir chất chuyển hóa có ảnh hưởng đến 7β-hydroxycholesterol (7β-OH) tế bào chết -induced và xác định các cơ chế cơ bản.

PHƯƠNG PHÁP:

Các tế bào đã được xử lý sơ bộ U937 hay không với mangafodipir chất nền (Ms; 200 mm), MnPLED (100 mmol / l) hoặc Dp-dp (100 mmol / l) trong 8 h và sau đó tiếp xúc với 7β-OH (28 mmol / l) cho 18 h.

KẾT QUẢ:

Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng tiền xử lý với MnPLED hoặc Dp-dp bảo vệ chống lại 7β-OH-gây ôxy phản ứng của tế bào (ROS) sản xuất, apoptosis, và permeabilization lysosome màng (LMP). MnPLED và Dp-dp, ở ngang hàng với bà, ban bảo vệ chống gây độc 7β-OH-gây ra bởi giảm tế bào ROS và ổn định của màng lysosome.

KẾT LUẬN:

Những kết quả này gợi ý rằng fodipir là một phần hoạt tính dược lý trong cơ cấu của mangafodipir , ngăn ngừa tế bào chết 7β-OH-gây ra bởi suy giảm tế bào ROS và bằng cách ngăn chặn LMP. Ngoài ra, MnPLED, đó là sản phẩm của dephosphorylated fodipir, tạo nên một tác dụng bảo vệ tương tự chống lại độc tế bào 7β-OH gây ra. Kết quả này chỉ ra rằng dephosphorylation của fodipir không ảnh hưởng đến tác dụng dược lý của nó. Nhìn chung kết quả của chúng tôi khẳng định tác dụng của cytoprotective mangafodipir và biện minh cho khả năng sử dụng của nó như là một chất bổ trợ cytoprotective.