Tác dụng chống Herpetic hành động quang trong một thí nghiệm in vitro

  Tin tức về thuốc

AIM:

Đánh giá của liệu pháp quang động (PDT) trong ống nghiệm tác dụng kháng virus trực tiếp trên virus herpes simplex (HSV) cũng như trên các tế bào bị nhiễm virus.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP:

HSV nhiễm nuôi cấy tế bào Vero; HSV-1 (VR-3 căng) và HSV-2 (MS căng) đã được sử dụng. Fotoditazin chuẩn bị (chlorin E6 phái sinh) đã được sử dụng như một photosensitizer. Thiết bị vật lý trị liệu AFS đã được sử dụng cho chiếu xạ laser. Thí nghiệm biến thể: nghiên cứu trực tiếp và hiệu ứng quang động trung gian trên chất lỏng có chứa siêu vi (HSV-1 và HSV-2) và nuôi cấy tế bào không bị nhiễm bệnh;đánh giá tác động chống Herpetic của PDT và nghiên cứu về các tác dụng trên mới được sản xuất HSV-1 thế hệ con cháu đã được thực hiện trong chương trình thí nghiệm phát triển.

KẾT QUẢ:

Một chương trình thí nghiệm dẫn cho nghiên cứu của trung gian ứng photodynamic của HSV được phát triển. Giảm đáng kể của hiệu giá virus cho hơn 2 đơn đặt hàng của các cường độ (100-1000 lần), được phát hiện. Nồng độ photosensitizer và laser chiếu xạ liều mà kết quả trong giảm HSV-1 độ chuẩn của năm 1000 và lần (1,5-2,5 đơn đặt hàng của các cường độ) và giảm HSV-2 độ chuẩn 10 và nhiều lần (1,5 theo độ) đã được xác định .

KẾT LUẬN:

Các dữ liệu thu được sẽ giúp lựa chọn các chương trình đầy đủ của PDT dẫn cho bệnh nhân bị nhiễm virus herpes tái phát bao gồm bệnh nhân bị sẩy thai. https://thuocaz.net/glucosamine/

Thuốc mới: Vitamin E | Omega 3 | Paracetamol

LEAVE A COMMENT