Thất bại của các chất đối kháng GnRH ganirelix để ngăn chặn các tác động phản hồi tích cực của estrogen ngoại sinh ở phụ nữ bình thường.

  Tin tức về thuốc

Thất bại của các chất đối kháng GnRH Ganirelix để ngăn chặn các tác động phản hồi tích cực của estrogen ngoại sinh ở phụ nữ bình thường.

Trừu tượng

Nghiên cứu này khảo sát xem liệu các chất đối kháng GnRH ganirelix là có thể ngăn chặn các tác động tích cực phản hồi của E2 ở phụ nữ bình thường. Ganirelix đã không thể ngăn chặn các tác động tích cực phản hồi, cho thấy hiệu quả lâm sàng của GnRH đối kháng trong chu kỳ IVF được xác định bởi quá kích quá trình.

Copyright (c) 2010 Hiệp hội Mỹ về y học sinh sản. Xuất bản bởi Elsevier Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.

LEAVE A COMMENT