Tiềm năng, thử nghiệm ngẫu nhiên so sánh cetrorelix acetate và ganirelix acetate trong một lập trình, giao thức linh hoạt để phòng ngừa tăng hormone luteinizing sớm trong công nghệ hỗ trợ sinh sản.

  Tin tức về thuốc

Tiềm năng, thử nghiệm ngẫu nhiên so sánh cetrorelix acetate và Ganirelix acetate trong một lập trình, giao thức linh hoạt để phòng ngừa tăng hormone luteinizing sớm trong công nghệ hỗ trợ sinh sản.

Trừu tượng

MỤC TIÊU:

Để so sánh tính an toàn và hiệu quả của các đơn liều cetrorelix acetate (3 mg) và hàng ngày ganirelix acetate (0,25 mg) trong sự ức chế sinh non tăng LH trong kích thích buồng trứng phụ nữ trải qua chu kỳ được lập trình trước khi công nghệ sinh sản hỗ trợ (ART).

THIẾT KẾ:

Tiềm năng, nhãn mở, ngẫu nhiên, nghiên cứu so sánh.

SETTING:

Trung tâm ART Sixteen tại Hoa Kỳ.

BỆNH NHÂN (S):

Một trăm tám mươi lăm người bệnh vô sinh trải qua ART.

CAN THIỆP (S):

Liều tiêm duy nhất của cetrorelix (3 mg SC) hoặc liều hàng ngày của ganirelix (0,25 mg SC) được dùng khi các nang lông dẫn là> hoặc = 14 mm. Cetrorelix Daily (0,25 mg) được dùng nếu các tiêu chí cho việc quản trị hCG không được đáp ứng 4 ngày sau khi nhận được 3 mg cetrorelix.

CHỦ PHÁP KẾT QUẢ (S):

Tỷ lệ bệnh nhân không có một sự đột biến LH non, được định nghĩa như LH <10 IU / L vào ngày chính quyền hCG. Các IVF và chuyển phôi (ET) kết quả được đánh giá.

KẾT QUẢ (S):

Không có bệnh nhân ở cả hai nhóm điều trị có một LH tăng sớm. Không có khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các phương pháp điều trị cho bất kỳ IVF / vào bào tinh trùng injection (ICSI) hoặc kết quả ET, bao gồm cả tỷ lệ mang thai (PR). Tuy nhiên, cetrorelix cần tiêm ít hơn đáng kể so với ganirelix . Tính an toàn tương tự cũng được quan sát thấy.

KẾT LUẬN (S):

Cetrorelix và ganirelix ngăn chặn có hiệu quả LH dâng trong thai uống (OC) thuốc viên lập trình, các giao thức linh hoạt, với hồ sơ an toàn tương tự và PRs; Tuy nhiên, cetrorelix cần tiêm ít hơn đáng kể, tăng sự tiện lợi cho bệnh nhân.

LEAVE A COMMENT