Vai trò của nateglinide và repaglinide, các dẫn xuất của meglitinide, trong điều trị đái tháo đường tuýp 2

  Tin tức về thuốc

Vai trò của Nateglinide và repaglinide, các dẫn xuất của meglitinide, trong điều trị đái tháo đường tuýp 2

Trừu tượng

Bệnh tiểu đường loại 2 bệnh tiểu (T2DM) là một trong những bệnh mãn tính phổ biến nhất trên toàn thế giới, một thách thức lớn đối với hệ thống y tế công cộng do tỷ lệ mắc bệnh và tử vong cao, vì thường xuyên vi / vĩ mô biến chứng mạch. Nhiều lựa chọn điều trị hiện nay có sẵn, với hiệu quả khác nhau cũng như các cơ chế của hành động để cải thiện sự trao đổi chất glucose loạn trí. Chúng tôi xem xét một số các dữ liệu có sẵn trên các dẫn xuất của meglitinide, cụ thể là nateglinide và repaglinide. Hai hợp chất làm tăng tiết insulin bởi một cơ chế tương tự như một trong sulfonylureas, nhưng với một nửa cuộc đời ngắn hơn. Nateglinide và repaglinide, các dẫn xuất của meglitinides, có dược động học và dược tính chất đặc trưng đó, cùng với cơ chế đề xuất của họ về hành động, làm cho họ hữu ích cho loại 2 bệnh tiểu đường, đặc biệt là khi sử dụng trong điều trị kết hợp.

LEAVE A COMMENT