Vitamin E không đầy đủ ở người: nguyên nhân và hậu quả

  Tin tức về thuốc

Người ta ước tính rằng> 90% người Mỹ không tiêu thụ đủ chế độ ăn uống vitamin E , như α-tocopherol, để đáp ứng yêu cầu trung bình ước tính.Những hậu quả bất lợi của chế độ ăn uống không đầy đủ cửa α-tocopherol là gì? Đánh giá này thảo luận về khía cạnh sức khỏe mà không đủvitamin E là trạng thái bất lợi và bổ sung vitamin E đã đảo ngược các triệu chứng. Nói chung, nồng độ huyết α-tocopherol <12 mmol / L có liên quan với tăng nhiễm trùng, thiếu máu, còi cọc của tăng trưởng, và các kết quả nghèo nàn trong khi mang thai cho cả trẻ sơ sinh và bà mẹ. Khi một lượng dinh dưỡng thấp của α-tocopherol được tiêu thụ, nhu cầu mô α-tocopherol vượt quá số tiền có sẵn, dẫn đến thiệt hại tăng lên để nhắm mục tiêu các mô. Dường như, đầy đủ của con người vitamin E tình trạng không thể được đánh giá bằng hàm lượng α-tocopherol lưu hành, nhưng không đầy đủ có thể được xác định từ các giá trị “thấp”. Lưu thông nồng độ α-tocopherol là rất khó để giải thích vì, như một người lứa tuổi, nồng độ lipid huyết tương cũng tăng và những độ cao trong chất béo làm tăng các tàu sân bay plasma cho α-tocopherol, dẫn đến nồng độ lưu thông α-tocopherol cao hơn. Tuy nhiên, quá trình chuyển hóa lipoprotein bất thường không nhất thiết tăng giao α-tocopherol đến các mô. Chỉ dấu sinh học thêm đủ vitamin Estatus là cần thiết. Bài tiết nước tiểu của vitamin E chất chuyển hóa α-carboxy-ethyl-hydroxychromanol có thể thực hiện vai trò biomarker này, nhưng nó đã không được nghiên cứu rộng rãi đối với với vitamin E trạng ở người hay liên quan tới lợi ích sức khỏe với. Đánh giá này được đánh giá thông tin có sẵn trên các hậu quả tiêu cực của tình trạng α-tocopherol không đầy đủ và đưa ra gợi ý cho con đường nghiên cứu.

LEAVE A COMMENT